[Image]

Korte historiek van de gîte

 
Onthaal
Situering
Korte historiek van de gîte
Beschrijving van de gite
Activiteiten en diensten
Tarieven
Reservering en huurvoorwaarden.
Wegbeschrijving
Links
[Image]
Empty

De gite "La vieille école " werd gerealisserd in 2002 :

  Historiek van de gite

  De oprichting van een schoolgebouw met woning voor de schoolmeester in Mousny werd in 1864 geweigerd door het gemeentebestuur van Ortho. Deze weigering werd bijna 10 jaar volgehouden, ondanks het aandringen van de provinciegoeverneur van Luxemburg. De burgemeester en schepenen hadden hiervoor verschillende voorwendsels ; er was niet genoeg geld in kas en de meerderheid van de inwoners van Mousny was arm en behoeftig. Met andere woorden, een klein klaslokaaltje in het huis van de onderwijzer voldeed ruimschoots voor de dorpskinderen.

  Het eerste ontwerp van de provinciale architect werd geweigerd door de burgemeester en schepenen. Het ontwerp zou een te zware financiële last betekenen. Vooral het gebruik van een te groot aantal gevelstenen die tegen een te hoge kost vanuit steengroeven in naburige regio's dienden geleverd te worden, werd onaanvaardbaar geacht. De plannen moesten aldus herzien worden. De stenen van Mousny waren van goede kwaliteit en konden alzo perfect gebruikt worden als hoekstenen voor de toekomstige school.

  In 1875 werden uiteindelijk de werken voltooid en was Mousny uitgerust met een school, waarin zowel klaslokaal als meesterwoning in ondergebracht waren. Gedurende meer dan een eeuw zal dit prachtig bouwwerk generaties kinderen ontvangen.

  Na de Tweede Wereldoorlog trokken de mensen stilaan weg uit Mousny en geraakte het dorp langzaamaan ontvolkt, alsook de school. Bij gebrek aan leerlingen sloot de school zijn poorten definitief in 1977.

  In 1979 besloot de gemeente La Roche-en-Ardenne het gebouw te koop te stellen en hadden wij het geluk dit tot 'ons huis' te maken.

  De constructie en het beheer van de gite volgens de normen van "LABEL VERT"

  De plannen van de gite werden getekend door architecte Sandra Javaux van " l"Atelier Sud d"Arlon ".

  In het nieuwe gedeelte werd de voorkeur gegeven aan inlands hout. Het gebinte en de buitenkant van het gebouw werden opgetrokken in douglas van de onderneming TVB uit Bastogne. Het dak werd bedekt met natuurleien en voor het houtwerk binnenin werd geverniste epicea gebruikt.

  De isolatie van de gite volgt de strenge normen, wat maakt dat het geheel kan verwarmd worden met een minimum aan energie. Tevens werd er voorkeur gegeven aan electrische apparaten en een verlichtingssysteem dat weinig energie verbruikt. Ook werd er een waterinstallatie uitgedacht met een minimum aan verbruik en een maximum aan comfort.

  Ook in het dagelijkse beheer en onderhoud van de gite staat onze zorg voor het milieu primair. Bio-afbreekbare onderhoudsproducten zijn ter uwer beschikking en u wordt eveneens uitgenodigd uw afval te sorteren in de daarvoor voorziene sorteerbak.

  Logo Label Vert
  Al deze inspanningen werden beloond door het verkrijgen van het "LABEL VERT", een initiatief van de "Fédération touristique du Luxembourg belge" .
  De erkenning van de gite

  Onze gite is nog nieuw en de erkenning door het Commissariaat van Toerisme is in behandeling.

  Logo gite de WallonieDe gite " La Vieille Ecole " is aangesloten bij de vereniging " Gites de Wallonie " onder het nummer GR8303101.


Onthaal | Top

Gîte "La vieille école"
Albert et Bernadette LAMOTTE
Mousny, 3
B 6983-Ortho
Email :mousny.gite@gmail.com - Tel/Fax : +32 (0)84 43 33 08